ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ซากาตะ (Sakata)

 
  • ซากาตะ จังหวัดยะมะงะตะ ญี่ปุ่น
สถานีใกล้ที่สุดSakata Station

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก Google Maps
เสนอให้แก้ไขข้อมูล(ผ่าน Google Maps)