Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thông báo

Thông báo

Người dịch Matcha Admin

Người viết Matcha Admin

2020.04.01 Đánh dấu

Yêu cầu đăng ký lại do việc thay đổi Dòng tin của tôi

Người dùng MATCHA thân thiết

Trang MATCHA sẽ làm mới lại Dòng tin của tôi vào ngày 21 tháng 4 để nâng cao chất lượng dịch vụ. Chúng tôi xin thông báo như sau.

●Về Dòng tin của tôi
Do làm mới lại nên 1 số chủ đề đã được đăng ký đến nay sẽ bị vô hiệu.

●Yêu cầu đăng ký lại chủ đề yêu thích trên Dòng tin của tôi
Các bạn hãy đăng ký lại qua Menu dưới đây.

Cài đặt > Thay đổi chủ đề
Thay đổi chủ đề ở đây

Chúng tôi đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ để làm hài lòng người sử dụng hơn nữa, vì vậy rất xin lỗi vì đã làm phiền các bạn.

Thông tin trong bài viết này được thu thập và biên soạn tại thời điểm viết bài. Các thông tin về nội dung hay mức giá của sản phẩm, dịch vụ có thể thay đổi sau khi bài viết được đăng tải. Vì vậy các bạn hãy lưu ý xác nhận lại trước khi đi.