Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Interest ở Hakone

Intro

Giới thiệu các thông tin về Interest ở Hakonemà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.