【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Akasaka / Roppongi

Intro

Giới thiệu các thông tin về du lịch, thăm quan ở Roppongi, Tokyo. Giới thiệu chi tiết các thông tin về địa điểm du lịch chỉ những người dân địa phương mới biết, các món ăn đặc sản, những trải nghiệm có thể thưởng thức ở Roppongi và những thông tin chi tiết khác.

Xếp hạng

Bài viết mới nhất

Organizations in this area

Không có tổ chức

Sponsored Stories