5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Sự ấm áp

Japan, 〒798-1341 656-1 Chikanaga, Kihoku-cho, Kitauwa-gun, Quận Ehime

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~19:00
  • Thứ 3:  10:00~19:00
  • Thứ 4:  10:00~19:00
  • Thứ 5:  10:00~19:00
  • Thứ 6:  10:00~19:00
  • Thứ 7:  10:00~19:00
  • Chủ nhật:  Close
Số điện thoại 0895-45-1111
Trang chủ HP https://www.kihoku-warmth.jp
Language 日本語
Last Update : 2022.10.17   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.