5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Hoshino Resorts Firefly Street

Japan, Nakatomamu, Làng Shimukappu, Quận Yufutsu, Hokkaido 079-2205

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Trang chủ HP https://www.snowtomamu.jp/hotalu-street/
Phương thức thanh toán
  • Thẻ tín dụng:Có thể
Language 日本語
Last Update : 2023.03.03   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.