5 phút đi bộ từ ga Kyoto! Mua sắm tiện lợi tại Aeon Mall KYOTO!

Nền tảng Unkai Gondola

Japan, Nakatomamu, Shimukappu-mura, Yufutsu-gun, Hokkaido 079-2204 〒079-2204

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.