"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Nhà máy rượu Sake Nadagiku

Japan, 1-121 Tegara, thành phố Himeji, tỉnh Hyogo 670-0972

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~17:00
  • Thứ 3:  10:00~17:00
  • Thứ 4:  10:00~17:00
  • Thứ 5:  10:00~17:00
  • Thứ 6:  10:00~17:00
  • Thứ 7:  10:00~17:00
  • Chủ nhật:  10:00~17:00
Số điện thoại 079-285-3111
Trang chủ HP https://www.nadagiku.co.jp/
Language 日本語
Last Update : 2023.01.31   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.