"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Bạch tuộc Asakusa x Anh em nhà Koromo

Japan, 1-32-11 Asakusa, Taito-ku, Tokyo 111-0032

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~23:00
  • Thứ 3:  10:00~23:00
  • Thứ 4:  10:00~23:00
  • Thứ 5:  10:00~23:00
  • Thứ 6:  10:00~23:00
  • Thứ 7:  10:00~23:00
  • Chủ nhật:  10:00~23:00
Trang chủ HP https://www.instagram.com/asakusa_tacotaco_koromo_bro/
Thẻ tín dụng
Language 日本語
Last Update : 2023.02.21   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.