【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

MIMARU Tokyo Akasaka

Japan, 7-9-6 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 03-6807-4344
Trang chủ HP https://mimaruhotels.com/jp/hotel/akasaka/
Language 日本語
Last Update : 2023.09.13   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.