Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Bảo tàng nhạc cụ thành phố Hamamatsu

Japan, 〒430-0929 3-9-1 Central, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka
Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:30~17:00
  • Tuesday:  09:30~17:00
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  09:30~17:00
  • Friday:  09:30~17:00
  • Saturday:  09:30~17:00
  • Sunday:  09:30~17:00
Số điện thoại 053-451-1128
Trang chủ HP https://www.gakkihaku.jp/