【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Gia đình wada

Japan, 997 Yamakoshi, Ogimachi, Shirakawa-mura, Ono-gun, Gifu 501-5627

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 05769-6-1058
Language 日本語
Last Update : 2022.09.29   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.