【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Cà phê Starbucks Kyoto Ninenzaka Yasaka Chaya

Japan, 349 Masuya-cho, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0826

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~20:00
  • Thứ 3:  8:00~20:00
  • Thứ 4:  8:00~20:00
  • Thứ 5:  8:00~20:00
  • Thứ 6:  8:00~20:00
  • Thứ 7:  8:00~20:00
  • Chủ nhật:  8:00~20:00
Số điện thoại 075-532-0601
Trang chủ HP https://store.starbucks.co.jp/detail-1476/?utm_source=GMB&utm_medium=organic&utm_campaign=store&utm_content=1476
Language 日本語 / English
Last Update : 2022.08.02   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.