30 phút từ sân bay! Địa điểm mua sắm "Aeon Mall trước ga Asahikawa" tại Asahikawa, Hokkaido

Cầu treo lớn Ryujin

Japan, 2133-6, Kegano-cho, Hitachiota-shi, Ibaraki 313-0351

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:30~17:00
  • Tuesday:  08:30~17:00
  • Wednesday:  08:30~17:00
  • Thursday:  08:30~17:00
  • Friday:  08:30~17:00
  • Saturday:  08:30~17:00
  • Sunday:  08:30~17:00
Số điện thoại 0294-87-0375
Trang chủ HP https://ohtsuribashi.ryujinkyo.jp/
Wi-Fi No
Last Update
Last Update : 2022.04.22   MATCHA