【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Cầu treo lớn Ryujin

Japan, 2133-6, Kegano-cho, Hitachiota-shi, Ibaraki 313-0351

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:30~17:00
  • Thứ 3:  8:30~17:00
  • Thứ 4:  8:30~17:00
  • Thứ 5:  8:30~17:00
  • Thứ 6:  8:30~17:00
  • Thứ 7:  8:30~17:00
  • Chủ nhật:  8:30~17:00
Số điện thoại 0294-87-0375
Trang chủ HP https://ohtsuribashi.ryujinkyo.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2023.01.20   MATCHA