"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Nhà hàng Mizufu Bussan Centre

Japan, 2133-6, Kegano-cho, Hitachiota-shi, Ibaraki 313-0351

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~14:00
  • Thứ 3:  10:00~14:00
  • Thứ 4:  10:00~14:00
  • Thứ 5:  10:00~14:00
  • Thứ 6:  10:00~14:00
  • Thứ 7:  10:00~14:00
  • Chủ nhật:  10:00~14:00
Số điện thoại 0294-87-0777
Trang chủ HP https://ohtsuribashi.ryujinkyo.jp/gourmet/gourmet.html
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.