【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Teuchin Hamaya

Japan, 61, Shimokoshiki-cho, Satsumasendai-shi, 896-1601

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  Close
  • Thứ 3:  11:00~14:00
  • Thứ 4:  11:00~14:00
  • Thứ 5:  11:00~14:00
  • Thứ 6:  11:00~14:00
  • Thứ 7:  11:00~14:00
  • Chủ nhật:  11:00~14:00
Số điện thoại 09969-7-0005
Wi-Fi No
Last Update : 2022.08.02   MATCHA