【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Trung tâm Dịch vụ Công dân Kashima của Thành phố Satsumasendai

Japan, 1457-10 Imuta, Kashima-cho, Satsumasendai-shi, 896-1301

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 09969-4-2211
Trang chủ HP https://www.city.satsumasendai.lg.jp/www/contents/1632784275284/index.html
Wi-Fi No
Last Update : 2022.07.07   MATCHA