【Nagano】Nếu mua sắm ở Matsumoto hãy đến đây! "Aeon Mall Matsumoto"

Động Abukuma

Japan, 1 Sugaya Higashikamayama, Takinemachi, Thành phố Tamura, Quận Fukushima 963-3601

Thời gian hoạt động
  • Monday:  08:30~17:00
  • Tuesday:  08:30~17:00
  • Wednesday:  08:30~17:00
  • Thursday:  08:30~17:00
  • Friday:  08:30~17:00
  • Saturday:  08:30~17:00
  • Sunday:  08:30~17:00
Số điện thoại 0247-78-2125
Trang chủ HP http://abukumado.com/
Wi-Fi No
Last Update
Last Update : 2022.04.22   MATCHA