【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Đài quan sát Shirakawago

Japan, Magari, Shirakawa-mura, Ono-gun, Gifu 501-5620

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~17:00
  • Thứ 3:  9:00~17:00
  • Thứ 4:  9:00~17:00
  • Thứ 5:  9:00~17:00
  • Thứ 6:  9:00~17:00
  • Thứ 7:  9:00~17:00
  • Chủ nhật:  9:00~17:00
Số điện thoại 0577-33-1111
Trang chủ HP https://hs-whiteroad.jp/
Last Update : 2022.09.29   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.