【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Đền Meizenji

Japan, 679 Ogimachi, Shirakawa-mura, Ono-gun, Gifu 501-5627

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 05769-6-1009
Last Update : 2022.09.29   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.