【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

bố mẹ ヶ hama

Japan, 203-3 Nio Otsu, Nio-cho, Mitoyo-shi, Kagawa 769-1404

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0875-56-5880
Trang chủ HP https://www.mitoyo-kanko.com/chichibugahama/
Last Update : 2022.11.11   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.