【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

nổi

Japan, 165-1 Nio-cho, Mitoyo-shi, Kagawa 769-1404 Nio Otsu 165-1

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  11:30~18:00
  • Thứ 3:  11:30~18:00
  • Thứ 4:  11:30~18:00
  • Thứ 5:  Close
  • Thứ 6:  11:30~18:00
  • Thứ 7:  11:30~18:00
  • Chủ nhật:  Close
Số điện thoại 0875-82-4525
Trang chủ HP https://nami53.wixsite.com/flots
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.