Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Làng Nishikigoi

Japan, 1-8-22 Jonai, Thành phố Ojiya, Quận Niigata 947-0028

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:00~18:00
  • Tuesday:  09:00~18:00
  • Wednesday:  09:00~18:00
  • Thursday:  09:00~18:00
  • Friday:  09:00~18:00
  • Saturday:  09:00~18:00
  • Sunday:  09:00~18:00
Số điện thoại 0258-83-2233
Trang chủ HP https://www.nishikigoinosato.jp/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA