Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Không gian mở dành cho khách sạn

Japan, 1121 Yahiko, Yahiko-mura, Nishikambara-gun, Niigata 959-0323

Thời gian hoạt động
  • Monday:  10:00~18:00
  • Tuesday:  10:00~18:00
  • Wednesday:  10:00~18:00
  • Thursday:  10:00~18:00
  • Friday:  10:00~18:00
  • Saturday:  10:00~18:00
  • Sunday:  10:00~18:00
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA