Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Yahiko Hospitality Square Footbath

Japan, Yahiko, Yahiko-mura, Nishikambara-gun, Niigata 959-0323

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:00~17:00
  • Tuesday:  09:00~17:00
  • Wednesday:  09:00~17:00
  • Thursday:  09:00~17:00
  • Friday:  09:00~17:00
  • Saturday:  09:00~17:00
  • Sunday:  09:00~17:00
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA