Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Kanzanjien

Japan, 2229 Kanzanji-cho, Nishi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1209
Thời gian hoạt động
  • Monday:  11:00~19:00
  • Tuesday:  11:00~19:00
  • Wednesday:  11:00~19:00
  • Thursday:  Close
  • Friday:  11:00~19:00
  • Saturday:  11:00~19:00
  • Sunday:  11:00~19:00
Số điện thoại 053-487-0628
Trang chủ HP http://www.kanzanjien.net/