Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Đền Tateyama

Japan, 2231 Kanzanji-cho, Nishi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1209
Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Số điện thoại 053-487-0107
Trang chủ HP http://kanzanji.net/