Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

KUSHITANI CAFE Cửa hàng Kanzanji

Japan, 2200-1 Kanzanji-cho, Nishi-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 431-1209
Thời gian hoạt động
  • Monday:  11:00~17:00
  • Tuesday:  11:00~17:00
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  11:00~17:00
  • Saturday:  10:00~17:00
  • Sunday:  10:00~17:00
Số điện thoại 053-523-9169
Trang chủ HP https://www.kushitani.co.jp/cafe/