【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Con đường đổi mới của Yamaha

Japan, 10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0904

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  Close
  • Thứ 3:  9:30~17:00
  • Thứ 4:  9:30~17:00
  • Thứ 5:  9:30~17:00
  • Thứ 6:  9:30~17:00
  • Thứ 7:  9:30~17:00
  • Chủ nhật:  Close
Số điện thoại 053-460-2010
Trang chủ HP https://www.yamaha.com/ja/about/innovation/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA