Bí mật sự yêu thích của 2 địa điểm mua sắm lớn nhất Hiroshima "THE OUTLETS HIROSHIMA" và "Aeon Mall Hiroshima Fuchu"!

Con đường đổi mới của Yamaha

Japan, 10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka 430-0904
Thời gian hoạt động
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  09:30~17:00
  • Wednesday:  09:30~17:00
  • Thursday:  09:30~17:00
  • Friday:  09:30~17:00
  • Saturday:  09:30~17:00
  • Sunday:  Close
Số điện thoại 053-460-2010
Trang chủ HP https://www.yamaha.com/ja/about/innovation/