Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Động đất còn sót lại trường tiểu học Namie Municipal Ukedo

Japan, 56 Ukedo Motsutaira, Thị trấn Namie, Quận Futaba, Quận Fukushima 979-1522

Thời gian hoạt động
  • Monday:  09:30~16:30
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  09:30~16:30
  • Thursday:  09:30~16:30
  • Friday:  09:30~16:30
  • Saturday:  09:30~16:30
  • Sunday:  09:30~16:30
Số điện thoại 0240-23-7041
Trang chủ HP https://namie-ukedo.com/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.10.31   MATCHA