【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Nhà tưởng niệm văn phòng tỉnh Mizusawa

Japan, 1-5 Teraike Sakurakoji, Thị trấn Tome, Thành phố Tome, Quận Miyagi 987-0702

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~16:30
  • Thứ 3:  9:00~16:30
  • Thứ 4:  9:00~16:30
  • Thứ 5:  9:00~16:30
  • Thứ 6:  9:00~16:30
  • Thứ 7:  9:00~16:30
  • Chủ nhật:  9:00~16:30
Số điện thoại 0220-52-5566
Trang chủ HP http://toyoma.co.jp/facilities-kencho/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA