【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Ajidokoro Mon

Japan, 91-1 Teraike Sakurakoji, Thị trấn Tome, Thành phố Tome, Quận Miyagi 987-0702

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  11:30~14:00
  • Thứ 3:  11:30~14:00
  • Thứ 4:  11:30~14:00
  • Thứ 5:  11:30~14:00
  • Thứ 6:  11:30~14:00
  • Thứ 7:  11:30~14:00
  • Chủ nhật:  11:30~14:00
Số điện thoại 0220-52-3161
Trang chủ HP https://www.city.tome.miyagi.jp/business/korona/zimotoouen/ebimon.html
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA