【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Đất Setoda Sống

Japan, 254-2 Setoda, Setoda-cho, Onomichi-shi, Hiroshima 722-2411

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 0845-25-6511
Trang chủ HP http://soilis.co/locations/setoda/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA