【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Cùng L Setoda Kura

Japan, 254-2 Setoda, Setoda-cho, Onomichi-shi, Hiroshima 722-2411

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  10:00~17:30
  • Thứ 3:  10:00~17:30
  • Thứ 4:  Close
  • Thứ 5:  10:00~17:30
  • Thứ 6:  10:00~17:30
  • Thứ 7:  10:00~17:30
  • Chủ nhật:  10:00~17:30
Số điện thoại 0845-25-6511
Trang chủ HP https://soilis.co/locations/setoda/
Wi-Fi No
Last Update : 2022.04.22   MATCHA