Trải nghiệm một Tokyo khác! 4 khách sạn ở đảo rời và ngoại ô Tokyo

Zion

Japan, 623-5 Tomo, Tomo-cho, Fukuyama-shi, Hiroshima 720-0201

Thời gian hoạt động
  • Monday:  11:00~17:00
  • Tuesday:  11:00~17:00
  • Wednesday:  11:00~17:00
  • Thursday:  11:00~17:00
  • Friday:  11:00~17:00
  • Saturday:  11:00~17:00
  • Sunday:  11:00~17:00
Trang chủ HP https://m.facebook.com/shion.tomonoura/?locale2=ja_JP
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA