【Saitama】Có cả cửa hàng miễn thuế và outlet! Trung tâm mua sắm Aeon LakeTown thuộc diện lớn nhất tại Nhật

Kissa Fumufumu

Japan, 〒114-0034 1-11-13 Kamejujo 1-1, Kita-ku, Tokyo

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  9:00~15:00
  • Thứ 3:  9:00~15:00
  • Thứ 4:  10:00~14:30
  • Thứ 5:  Close
  • Thứ 6:  Close
  • Thứ 7:  Close
  • Chủ nhật:  10:00~14:30
Trang chủ HP https://www.instagram.com/humuhumusan/
Last Update : 2022.05.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.