Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Roppongi Kingyo

 
  • 〒106-0032 Tōkyō-to, Minato City, Roppongi, 3-chōme−14−17 大捷ビル
night_club
Thời gian hoạt động
  • Thứ Hai: Đóng cửa
  • Thứ Ba: 18:00–00:00
  • Thứ Tư: 18:00–00:00
  • Thứ Năm: 18:00–00:00
  • Thứ Sáu: 18:00–00:00
  • Thứ Bảy: 18:00–00:00
  • Chủ Nhật: 18:00–00:00
Số điện thoại03-3478-3000
Trang chủ HPhttp://www.kingyo.co.jp/

This page is based on information from Google Maps.
Suggest an edit(via Google Maps Help)