image header
image avatar
เมืองคามิ จังหวัดมิยางิ
สถานที่แห่งความเขียวขจีและผืนน้ำที่สวยงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูเขายาคุไรอันยิ่งใหญ่และสายน้ำใสของแม่น้ำนารุเซะ

มีทั้งอาหารที่ประทับใจ กิจกรรม ประสบการณ์ การเกษตร วัฒนธรรมอันอบอุ่นที่ต้อนรับคุณทุกเวลานั้นมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมนั้น

เมืองคามิ จังหวัดมิยางิ Articles

ไม่พบบทความ