image header
image avatar
บริษัท คาไมชิ ดีเอ็มซี จำกัด
Open Field Museum (พิพิธภัณฑ์ไม่มีหลังคา)

คาไมชิทั้งเมืองเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีหลังคา และประวัติศาสตร์ของการผลิตเหล็กสมัยใหม่ซึ่งเป็นมรดกโลก การพัฒนาชุมชนหลังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหว ประมง และป่าไม้ นำเสนอประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรเบื้องต้น Kamaishi DMC ซึ่งเป็น DMO ในท้องถิ่นใช้แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเหล่านี้เพื่อปรับแต่งการจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์และส่งมอบให้กับทุกคน

บริษัท คาไมชิ ดีเอ็มซี จำกัด Articles