image header
image avatar
เนสท์ เวสต์ การ์เดน โทสะ
เวลาที่ไม่อาจทดแทนได้ที่ใช้กับคนที่รัก

โรงแรมทรงกลมขนาดเล็กตั้งอยู่ในเมืองคุโรชิโอะ จังหวัดโคจิ สิ่งที่ฉันเห็นตรงหน้า. สีฟ้าของท้องทะเลและท้องฟ้า สีเขียวของทุ่งหญ้าและต้นสน สิ่งที่คุณสามารถได้ยินได้หากคุณตั้งใจฟัง เสียงคลื่นและเสียงนกร้อง มีอะไรอยู่ในเมืองที่ว่างเปล่านี้ ธรรมชาติอย่างที่มันเป็น ที่เนสท์ เวสท์ การ์เดน โทสะ เวลาที่ไม่อาจทดแทนได้ในการใช้เวลากับคนที่คุณรัก

เนสท์ เวสต์ การ์เดน โทสะ Articles