image header
image avatar
สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนันโคคุ
พื้นที่ที่สะดวกสบายพร้อมสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น สนามบินโคจิ และปราสาทโอกะโทโย

เราเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยว และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในเมืองนันโกกุ จังหวัดโคจิ เราขอแนะนำทริปสัมผัสประวัติศาสตร์ที่โทสะ โคคุบุนจิ และเซ็นชิมิเนะจิ ซึ่งเป็นจุดที่มีชื่อเสียงในการจาริกแสวงบุญชิโกกุ หม้อไฟไก่ชนที่ทำจากไก่ชนเป็นสิ่งที่ต้องลอง

สมาคมการท่องเที่ยวเมืองนันโคคุ Articles