image header
image avatar
สภารีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนแห่งชาติ
ไปแช่น้ำพุร้อนกันเถอะ!!

รีสอร์ทน้ำพุร้อนแห่งชาติถูกกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายน้ำพุร้อนให้เป็นรีสอร์ทน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำพุร้อนอย่างเต็มที่ มีพื้นที่น้ำพุร้อนที่กำหนด 79 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565)

สภารีสอร์ทบ่อน้ำพุร้อนแห่งชาติ Articles

ไม่พบบทความ