4 โรงแรมและเรียวกังใกล้ชินจูกุในโตเกียว เพลิดเพลินกับบรรยากาศย้อนยุคและอาหารเช้าฟรีกัน

ป้อมปราการใต้ไฟฉายของตงกัง

Japan, ฮาฮาจิมะ หมู่บ้านโอกาซาวาระ โตเกียว 100-2211

เวลาทำการ
  • Monday:  Close
  • Tuesday:  Close
  • Wednesday:  Close
  • Thursday:  Close
  • Friday:  Close
  • Saturday:  Close
  • Sunday:  Close
Wi-Fi No
Last Update : 2022.05.05   MATCHA