ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

Shidare zakura along Kurazu River

 
  • 1丁目-1 Oinomori, Tendō, Yamagata 994-0013 ญี่ปุ่น

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจาก Google Maps
เสนอให้แก้ไขข้อมูล(ผ่าน Google Maps)