ติดต่อเรา

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มด้านล่างและกดปุ่มเพื่อดำเนินการส่ง
*ขอความกรุณาส่งข้อความด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ

ถัดไป

Confirm

Name

E-Mail

Question or Comment

กลับ

ทำการส่งข้อความเรียบร้อย ขอบคุณสำหรับการติดต่อสอบถาม

An error occurred in the sending process

Contact

TAMBA SASAYAMA TOURIST STATION
079-590-2077
※Available in English