Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Công viên & Khu vườn ở Hokkaido

Intro

Giới thiệu các thông tin về Công viên & Khu vườn ở Hokkaidomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.