Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Thời tiết & 4 mùa ở Tokyo

Intro

Giới thiệu các thông tin về Thời tiết & 4 mùa ở Tokyomà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.