Coronavirus (COVID-19) Advisory Information

Vui chơi giải trí ở Akihabara

Intro

Giới thiệu các thông tin về Vui chơi giải trí ở Akihabaramà các bạn nên biết khi du lịch Nhật Bản hoặc trước khi đến Nhật Bản.