"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Khách sạn Tokyo DisneySea MiraCosta®

Japan, 1-13 Maihama, Thành phố Urayasu, Quận Chiba 279-8519

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  -
  • Thứ 3:  -
  • Thứ 4:  -
  • Thứ 5:  -
  • Thứ 6:  -
  • Thứ 7:  -
  • Chủ nhật:  -
Số điện thoại 047-305-2222
Trang chủ HP https://www.tokyodisneyresort.jp/hotel/dhm.html
Thẻ tín dụng
Language 日本語
Last Update : 2022.09.21   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.