"Aeon Mall Nagoya Noritake Garden" có thể thưởng thức món ăn, nghệ thuật và bầu trời sao

Tokyo Disneyland

Japan, 1-1 Maihama, Thành phố Urayasu, Quận Chiba 279-0031

Thời gian hoạt động
  • Thứ 2:  8:00~22:00
  • Thứ 3:  8:00~22:00
  • Thứ 4:  8:00~22:00
  • Thứ 5:  8:00~22:00
  • Thứ 6:  8:00~22:00
  • Thứ 7:  8:00~22:00
  • Chủ nhật:  8:00~22:00
Số điện thoại 045-330-5211
Trang chủ HP https://www.tokyodisneyresort.jp/tdl/
Last Update : 2022.10.05   MATCHA

Trong trang này có thể có một số đoạn dịch tự động.